O nama

/O nama
O nama 2019-08-19T12:48:50+00:00

Ordinacija za Hidžama terapiju

Tretman hidžama metodom obavlja u sterilnim uslovima a praktikuje je medicinski radnik sa velikim iskustvom.

Mi smo savremena i dobro opremljena ordinacija za izvodjenje tretmana hidžame.

Od osnivanja pa do danas se trudimo da naši pacijenti budu zadovoljni i da riješimo njihov problem zbog kojega su došli. Trudimo se da iz godine u godinu pratimo trendove i da se usavršavamo. Snaga naše ordinacije je što imamo kvalitetan i uigran tim saradnika.

Preporuka pacijentima

Samo osoba sa licencom je jedine podobna, kvalifikovana i zakonski odgovorna za liječenje. Hidžamu može izvoditi lice koji ima dodatnu edukaciju za tretman hidžamom.

Hidžama je medicinska metoda i spada u domen male hirurgije. Pravljenje rezova na koži zahtijeva strogu primjenu principa asepse i antisepse.

Zbog toga je obavezno korištenje jednokratnih instrumenata i sterilnog materijala.  Adekvatno je može uraditi samo za to obučena i kvalifikovana osoba, sa odgovarajućim certifikatom. Nestručan rad, ni po državnim a ni po vjerskim zakonima i normama nije dozvoljen.

Naša ordinacija posjeduje sve potrebne serfitikate i dozvole a takođe i veliko iskustvo za obavljanje hižame na kvalitetan način.

Kontaktirajte nas i počnite koristiti sve blagodeti ove metode.